Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

Αποθήκευση Ενέργειας ( Battery Energy Storage) με συστήματα της Danfoss

 Ο εξοπλισμός Danfoss μετατρέπει την ενέργεια από την μπαταρία σε δίκτυο ρεύματος και αντίστροφα, συνεργάζεται άψογα με ένα σύστημα διαχείρισης δικτύου για να επιτυγχάνει μέγιστο περιορισμό αιχμής για εισερχόμενη ισχύ, μετάθεση χρόνου για παραγωγή ενέργειας και αποθήκευση ενέργειας για την αποφυγή καταστάσεων διακοπής λειτουργίας.


Περισσότερες Πληροφορίες :

  https://www.drivetech.gr/el/products/danfoss-vacon-drives/vacon-converters/


               
Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021

Πράσινη Επανεκκίνηση ( Green Restart ) - Ο ρόλος της βιομηχανίας

 

Η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, μαζί με κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η βιομηχανία είναι υπεύθυνη για το 20% εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.


Για να διασφαλιστεί ότι η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης δεν οδηγεί σε επιστροφή στο προ-COVID επίπεδο εκπομπών, είναι απαραίτητο να διαχωριστεί η οικονομική ανάπτυξη από την αύξηση των εκπομπών.

Και αυτό είναι δυνατό: από το 1980 το ΑΕΠ της Δανίας όπου έχει έδρα η Danfoss,  έχει υπερδιπλασιαστεί – ενώ οι εκπομπές έχουν μειωθεί.

Για να επιτευχθεί αυτό, η βιομηχανία χωρίς εκπομπές διοξειδίου εξαρτάται από έναν συνδυασμό αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης, ενοποίηση του κλάδου και αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 Για την προώθηση αυτής της αλλαγής, απαιτείται φιλόδοξη πολιτική δράση. Γι 'αυτό υποστηρίζουμε υψηλότερους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης.


Η ενεργειακή απόδοση δεν είναι στρατηγικός τομέας στους περισσότερους βιομηχανικούς τομείς και οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση ανταγωνίζονται με πολλούς άλλους δυνητικούς κλάδους για επενδύσεις. Ως εκ τούτου, για να απελευθερωθεί το δυναμικό, απαιτείται ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο με κίνητρα και χρηματοδότηση.


 

Περισσότερα : 

 https://www.weforum.org/agenda/2020/09/why-industry-needs-a-reset-and-how-to-do-it


Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Νέο Soft Starter ΜCD600

Οι ομαλοί εκκινητές (softstarters) MCD600 προσφέρουν την βέλτιστη λύση σε μια σειρά από προβλήματα που σχετίζονται με την απ’ευθείας εκκίνηση από το δίκτυο. Αυτά περιλαμβάνουν υψηλό ρεύμα στο ξεκίνημα, που συχνά προκαλεί μια μη αποδεκτή φόρτιση στην κεντρική παροχή, απότομη μεταβολή φορτίου, προκαλώντας αχρείαστη φθορά στα μηχανικά μέρη, καθώς και γρήγορη επιτάχυνση και επιβράδυνση, προκαλώντας ασταθείς συνθήκες λειτουργίας.
Παραδοσιακά, οι εκκινητές αστέρα/τριγώνου και οι αυτομετασχηματιστές αποτελούσαν τις λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Και οι δύο αυτές λύσεις, πάντως, έχουν μειονεκτήματα και δεν λύνουν τα προβλήματα που προκαλούνται από την φθορά στα μέρη του συστήματος μετάδοσης και τις ασταθείς συνθήκες λειτουργίας.

Αντίθετα από τις παραδοσιακές λύσεις, οι ομαλοί εκκινητές MCD600 προσφέρουν πολλαπλά πλεονεκτήματα για την λειτουργία του κινητήρα και του εξοπλισμού σαν σύνολο.

Αυτά περιλαμβάνουν ευέλικτο έλεγχο του ρεύματος εκκίνησης και της ροπής, ομαλό έλεγχο του ρεύματος και της τάσης χωρίς βήματα ή απότομες μεταβολές καθώς και συχνή λειτουργία ξεκίνηματος / σταματήματος χωρίς μηχανικές φθορές. Επιπλέον προσφέρουν περισσότερη ευελιξία στις αλλαγές συνθηκών εκκίνησης, αυξάνοντας έτσι την προσαρμοστικότητα ανάλογα με την εφαρμογή και επιτρέπουν έλεγχο ομαλού σταματήματος για να αυξηθεί ο χρόνος επιβράδυνσης του κινητήρα ή έλεγχο φρεναρίσματος για να μειωθεί ο χρόνος επιβράδυνσης του κινητήρα.

Διαθέτουν :
• 7 ψηφιακές εισόδους
• 3 εξόδους ρελέ
• 3 Αναλογικές εισόδους 4–20 mA
• 1 αναλογική έξοδο 4–20 mA
• 1 είσοδο Θερμίστορ
• 1 Είσοδο RTD
• 1 θύρα USB

Αρχή λειτουργίας

Η τάση του κινητήρα ελέγχεται με βάση την αρχή “διακοπής φάσης” . Δύο thyristors (SCR) σε κάθε φάση εκτελούν ρυθμιζόμενη διακοπή ισχύος (switching) , δίνοντας την δυνατότητα στον εκκινητή να ανταπεξέρχεται σε υψηλή ροπή εκκίνησης και συχνά ξεκινήματα – σταματήματα. Οι ενσωματωμένοι μετασχηματιστές εντάσεως, μετρούν το ρεύμα του κινητήρα, παρέχοντας την ανάδραση (feedback) για τον συνεχή έλεγχο του ρεύματος της εκκίνησης του κινητήρα καθώς επίσης και για πολλές άλλες λειτουργίες προστασίας, ανάλογα με την εφαρμογή.

Εκτός από ενσωματωμένο ρελέ bypass, διαθέτει τη λειτουργία PowerThrough που επιτρέπει στον ομαλό εκκινητή να ελέγχει τον κινητήρα ακόμη και εάν ο ομαλός εκκινητής έχει υποστεί βλάβη στην μία φάση. Επίσης διαθέτει τη λειτουργία εκτάκτου ανάγκης που επιτρέπει στον ομαλό εκκινητή να λειτουργήσει τον κινητήρα αγνοώντας τις συνθήκες σφάλματος.

Περισσότερες πληροφορίες:  www.drivetech.gr

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Danfoss Smart Grid Converter από την DRIVETECHΤα έξυπνα δίκτυα ( SMART GRIDS) αποτελούν φυσική απάντηση στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτικές απαιτήσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό. H τρέχουσα τάση προς τα έξυπνα δίκτυα και κατ 'επέκταση η κατανεμημένη παραγωγή (DG Distributed Generation) ή οι κατανεμημένοι ενεργειακοί πόροι (DER Distributed Energy Resources), των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και των ηλεκτρικών οχημάτων (EV), συνεπάγεται πολλές προκλήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι  νέες μονάδες παραγωγής. Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά ρυθμίζονται και επιβάλλονται από εθνικές ρυθμιστικές αρχές άλλοι μπορεί να υιοθετηθούν οικειοθελώς από κάποια εθνική ή υπερεθνική οργάνωση. 

Ως εκ τούτου, ένα από τα κύρια ερωτηματικά κατά την έναρξη σχεδιασμού ενός συστήματος έξυπνου δικτύου ( SMART GRID) αφορά τους κανονισμούς και τα πρότυπα σύμφωνα με τα οποία πρέπει να συμμορφώνεται με το σύστημα. Αυτά αφορούν κυρίως τους κώδικες ασφαλείας, EMC και κωδικούς δικτύου ( GRID CODES). Αυτοί οι κώδικες,  τα πρότυπα και κανονισμοί διέπουν το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας και τη λειτουργία του συνόλου και έχουν σας βασικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας. 

Ο μετατροπέας Smart Grid  ( Smart Grid Converter) είναι η πρόταση της Danfoss για τη δημιουργία πολύπλοκων συστημάτων που μπορούν να τροφοδοτούν ενέργεια στο δίκτυο και να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις από τους διαχειριστές των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και του συστήματος. Η Danfoss παραδίδει τους μετατροπείς Smart Grid συμβατούς με τους πιο συνηθισμένους και απαιτητικούς Κώδικες Grid από όλο τον κόσμο.


Επικοινωνία: sales@drivetech.gr

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Danfoss ISD-510 Αποκεντρωμένο servo-drive υψηλών επιδόσεων

Το VLT Integrated Servo Drive ISD510 είναι μια αποκεντρωμένη λύση servo, υψηλής απόδοσης που αποτελείται από τη κεντρική μονάδα τροφοδοσίας   VLT Servo Access Box (SAB), τις μονάδες οδήγησης servo και  το σύστημα καλωδίωσης.
Ο έλεγχος κίνησης είναι ενσωματωμένος σε κάθε μονάδα οδήγησης έτσι ώστε η ακολουθία κινήσεων να γίνεται ανεξάρτητα. Αυτό ελαφρύνει το κεντρικό PLC και προσφέρει ένα ευέλικτο σχεδιασμό οδήγησης.
Η αποκέντρωση της μονάδας οδήγησης προσφέρει ευκολία στην τοποθέτηση, στην εγκατάσταση και στη λειτουργία. Ανάλογα με την εφαρμογή, η μονάδα τροφοδοσίας SAB μπορεί να τροφοδοτήσει έως 64 servo drives.
H τάση λειτουργίας είναι 565–680 V DC ±10% και το ονομαστικό εύρος ροπής 1.5-13 Nm με μέγιστη ροπή 6.1-50 Nm
Βασικά Χαρακτηριστικά :
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση λόγω των υβριδικών καλωδίων σε διάταξη «μαργαρίτας» (daisy chain) με τροφοδοσία DC από τη μονάδα SAB.
Ταχύτητα επικοινωνία με την παραγωγή αφού το σύστημα υποστηρίζει και EtherCAT και POWERLINK
Επιλογή του κατάλληλου drive για τις απαιτήσεις ροπής και ισχύος της εφαρμογής από 192 διαθέσιμες επιλογές κινητήρων
Απευθείας σύνδεση των drives με αποσπώμενο χειριστήριο LCP για παραμετροποίηση, διάγνωση και service.
Μεγάλο εύρος πρόσθετων εξαρτημάτων ( options) για την ικανοποίηση αναγκών ειδικών εφαρμογών.

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Ηλεκτρονικός Διαμορφωτής ( product configurator) για τους ρυθμιστές VLT της Danfoss

Μέσω του link:
μπορείτε να διαμορφώσετε τον ρυθμιστή στροφών που είναι κατάλληλος για την εφαρμογή σας,

π.χ.  ενδιαφέρεστε για ρυθμιστή FC302 με πέδηση και Profibus DP, με προστασία IP20

Επιλέγετε το FC302και στη συνέχεια προσθέτετε τις επικογές σας:


Επειτα, παίρνετε τον κωδικό του ρυθμιστή που σας ενδιαφέρει:


Αν χρειαστείτε προσφορά, επικοινωνείτε με το sales@drivetech.grΠαρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Νέο λογισμικό MCT-10, version 4.10


Η νέα έκδοση του λογισμικού επικοινωνίας και προγραμματισμού των inverter VLT της Danfoss, ΜCT-10 v.4.10 είναι πλέον διαθέσιμη.

Μπορείτε να την κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από τo σύνδεσμο:


Στο παρακάτω εκπαιδευτικό video θα δείτε τις νέες δυνατότητες που σας δίνει η έκδοση v4.00 και η V4.10:ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Social Media :